Wat Chang Taem, Chiang Mai

Wat Chang Taem Chiang Mai gilded pediment
Wat Chang Taem gilded door pediment.
Wat Chang Taem Chiang Mai naga
Wat Chang Taem makara and naga.History

What to see

Getting there

Updated: December 2, 2010.