Wat Chang Taem, Chiang Mai

History

What to see

Getting there

Updated: December 2, 2010.

Wat Chang Taem Chiang Mai gilded pediment

Wat Chang Taem gilded door pediment.

Wat Chang Taem Chiang Mai naga

Wat Chang Taem makara and naga.