Lampang Temples, Thailand

Lampang, in Thailand's upper North, was originally part of the Mon kingdom ruled from Hariphunchai (Lamphun).

Lampang temples: Wat Phra Kaeo Ton Dao

Wat Phra Kaeo Ton Dao chedi and Burmese-style open mondop.

Lampang temples: Wat Phra That Lampang Luang viharn chedi

Wat Phra That Lampang Luang viharn and chedi.

Lampang temples: Wat Phra That Lampang Luang naga staircase

Wat Phra That Lampang Luang naga staircase.